Σάββατο, 28 Απριλίου 2007

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ. προσφεύγει στην ελληνική δικαιοσύνη


Μου στάλθηκε ηλεκτρονικώς ένα Δελτίο Τύπου από τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΥΦΟΙΕΠΟ). Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια παραθέτω το συγκεκριμένο κείμενο και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ. προσφεύγει στην ελληνική δικαιοσύνη
εναντίον του Ε.Α.Π.


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) σύμφωνα με τους ιδρυτικούς του νόμους (Ν.2083/92 και 2552/97), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, είναι το 19ο πανεπιστήμιο της χώρας μας. Οι φοιτητές του όμως πληρώνουν δίδακτρα, τα οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα υψηλά, φτάνοντας σήμερα τα 700,00 Ευρώ για κάθε θεματική ενότητα για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα 850,00 Ευρώ για τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Το γεγονός ότι σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο επιβάλλονται δίδακτρα, το ομολογεί σε παλιότερη δημοσιευμένη επιστολή του ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., κ. Παναγιώτης Σιαφαρίκας και παραδέχεται και η ίδια η Υπουργός Παιδείας.


Ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ. στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλει για ένα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο χωρίς δίδακτρα αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ο κ. Τάσος Λιάλιος, πρώην πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ., έχοντας κληρωθεί για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», κατέθεσε αίτηση εγγραφής με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αρνούμενος όμως, να καταθέσει το χρηματικό ποσό που του ζητήθηκε για την κάλυψη των δαπανών σπουδών του, διότι, κατ’ επιταγή του άρθρου 16 παρ. 4 του Συντάγματος, «η παρεχόμενη ανώτατη εκπαίδευση είναι δωρεάν». Το αποτέλεσμα ήταν να μη γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής του, και να ακολουθήσει η από μέρους του αίτηση ακυρώσεως κατά της άρνησης του Ε.Α.Π. να τον εγγράψει ως φοιτητή στο προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», η οποία κατατέθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, την Πέμπτη 19 Απριλίου.


Την προσφυγή του κ. Λιάλιου στη δικαιοσύνη στηρίζει ο ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ. Με πρωτοβουλία των νομίμων εκπροσώπων του συλλόγου ανατέθηκε η νομική μελέτη του ζητήματος (της καταβολής διδάκτρων από τους φοιτητές του Ε.Α.Π.) και η νομική εκπροσώπηση του κ. Λιάλιου στα αρμόδια δικαστήρια από τους δικηγόρους Αθηνών κ. Αικατερίνη Αγρίου και κ. Ιορδάνη Προυσανίδη. Άμεσα μάλιστα σχεδιάζεται να ακολουθήσει και η κατάθεση ομαδικών αγωγών στα αρμόδια δικαστήρια από τους φοιτητές, οι οποίοι θα ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβάλει τα τελευταία χρόνια ως δίδακτρα!


Η άποψη που υποστηρίζουμε είναι η εξής: Το Ε.Α.Π. ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που παρέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση, και όντας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δεν μπορεί παρά να την παρέχει δωρεάν. Tα κεντρικά ερωτήματα στα οποία καλείται το Διοικητικό Εφετείο Πατρών στη συγκεκριμένη περίπτωση να απαντήσει είναι τα εξής:


α. Συνάδει το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν.2552/97 που ορίζει ότι «οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συμμετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» με το άρθρο 16 του Συντάγματος ;


β. Καλύπτονται από το Σύνταγμα και το νόμο οι αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζεται το ποσό που οι φοιτητές καλούνται να καταβάλουν για κάθε θεματική ενότητα που επιλέγουν;


Το σύνολο των φοιτητών του Ε.Α.Π. αναμένει με αγωνία τη δικαστική κρίση, καθώς στην ουσία τα τελευταία χρόνια οι φοιτητές αναλαμβάνουν όλο το βάρος του κόστους λειτουργίας του Ε.Α.Π., μολονότι αυτό έχει καθορισμένους και σημαντικότατους άλλους πόρους (κρατικός προϋπολογισμός, ευρωπαϊκά προγράμματα κ.τ.λ.), με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής για πολλούς φοιτητές η κάλυψη των δαπανών των σπουδών τους. Για να καταστεί αυτό σαφές επισημαίνουμε ότι κάθε νέος φοιτητής καταβάλει 700,00 Ευρώ για κάθε θεματική ενότητα και για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η παρακολούθηση 12 θεματικών ενοτήτων! Συνεπώς, έως την απόκτηση του πτυχίου του κάθε νέος φοιτητής θα έχει καταβάλει το ποσό των 8.400,00 Ευρώ συνολικά! Φυσικά χωρίς να υπολογισθούν νέες πιθανολογούμενες αυξήσεις. Μήπως, λοιπόν, το Ε.Α.Π. συνιστά στην ουσία ένα συγκαλυμμένο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη χώρα μας;


Πέραν της αντίθεσης της καταβολής διδάκτρων προς το Σύνταγμα, όμως, εμείς ως φοιτητές και μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ. αναρωτιόμαστε και ρωτάμε ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, τι γίνονται τα χρήματα των προπληρωμένων διδάκτρων, που συγκεντρώνει από τους πρωτοετείς φοιτητές, το Ε.Α.Π.; Που πάνε όλα αυτά τα χρήματα που το Ε.Α.Π. παίρνει και από τις τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις, από τα πακέτα της Ε.Ε. και από τα καταβαλλόμενα από εμάς δίδακτρα; Γιατί δεν μας ενημερώνουν τι γίνεται με τον Ειδικό Λογαριασμό; Αλήθεια, ο Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π., γνωρίζει τους νόμους που διέπουν την διαχείριση του και ότι οφείλει να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και οι φοιτητές, ένα μέρος των καταβαλλομένων χρημάτων των οποίων κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό;


Ε.Α.Π. χωρίς πρυτανικές αρχές και με προβλήματα που χρονίζουν. Για πόσο ακόμα;


Τα προβλήματα του Ε.Α.Π. είναι και πολλά και δυστυχώς χρονίζοντα. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι μια μεγάλη μερίδα αποφοίτων του δεν έχει ουσιαστικά επαγγελματικά δικαιώματα (κυρίως οι απόφοιτοι της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών). Το Ε.Α.Π. δεν συνδέει, ως οφείλει, τις σπουδές με την έρευνα και όταν αυτό συμβαίνει γίνεται εξαιτίας κάποιων φιλότιμων καθηγητών. Δεν υπάρχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που να σχετίζεται με το ουσιαστικό περιεχόμενο του προγράμματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό». Τα κακογραμμένα βιβλία, για τα οποία οι συγγραφείς τους πληρώθηκαν αδρά, και τα οποία βρίθουν λαθών καθώς κυριολεκτικά «γράφτηκαν στο πόδι» δεν αλλάζουν. Τα δίδακτρα αυξήθηκαν συνολικά κατά 70% στο διάστημα των επτά χρόνων της λειτουργίας του, ενώ δεν έχει γίνει ποτέ αναλογιστική μελέτη για τον καθορισμό τους (το ύψος των διδάκτρων καθορίστηκε δια βοής από τα μέλη της πρώτης διοικούσας επιτροπής).


Το Ε.Α.Π. δρώντας περισσότερο ως ανώνυμη εταιρία και λιγότερο ως Α.Ε.Ι. δεν μας δίνει καν τη δυνατότητα να πληρώνουμε με δόσεις τα δίδακτρα κάθε χρόνου. Σύμφωνα με τον κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Προϊστάµενο Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Α.Π., το προσωπικό δεν επαρκεί και ο όγκος δουλειάς θα πολλαπλασιαστεί αν αποστέλλονται διπλές ή τριπλές αποδείξεις καταβολής διδάκτρων! Υπενθυµίζουµε δε ότι το ποσό των διδάκτρων δεν εκπίπτει καν από τη φορολογική μας δήλωση. Στις περισσότερες αίθουσες διδασκαλίες που χρησιμοποιούνται δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για τα Α.µ.Ε.Α. αν και το Ε.Α.Π. χρηµατοδοτείται επιπλέον γι’ αυτόν τον σκοπό.


Το Ε.Α.Π., αν και σχεδιάστηκε για να παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δεν έχει ουσιαστικά ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι φοιτητές του να επιβαρύνονται και µε το επιπλέον κόστος αγοράς των συγγραµµάτων που απαιτούνται. Η επίσηµη δικαιολογία, δια στόµατος του κ. Παναγιώτη Σιαφαρίκα, είναι ότι το κόστος των πνευµατικών δικαιωµάτων δεν µπορεί να καλυφθεί από το Ε.Α.Π. ούτε σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. Μπορεί βέβαια να µην έχουµε βιβλιοθήκη, σύντοµα όµως θα αποκτήσουµε πανεπιστημιούπολη στην Πάτρα! Αν και δεν υπάρχουν παραρτήµατα του Ε.Α.Π. στις µεγαλύτερες πόλεις της χώρας, όπου και πραγματοποιούνται οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις των φοιτητών, εντούτοις η Διοικούσα Επιτροπή έκρινε ότι είναι αναγκαία η δηµιουργία µιας πανεπιστηµιούπολης χωρίς φοιτητές. Σας θυµίζουµε ότι οι σπουδές γίνονται δι’ αλληλογραφίας και μόνο για κάποια προγράμματα σπουδών απαιτούνται εργαστήρια.


Η έλλειψη πρυτανικών αρχών δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στην αυτόνοµη λειτουργία του 19ου Α.Ε.Ι. της χώρας. Η διορισµένη Διοικούσα Επιτροπή (από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.) δεν έρχεται ουσιαστικά ποτέ σε σύγκρουση µε την κυβέρνηση που τη διόρισε. Γι’ αυτό και λειτουργεί ως απλό εκτελεστικό όργανο καθώς τα µέλη της δεν διαπνέονται από καµιά ιδιαίτερη επιθυµία να στηρίξουν ουσιαστικά το Ε.Α.Π. και να καινοτοµήσουν στο πεδίο της εκπαίδευσης, δίνοντας ώθηση στο πολυπληθέστερο Α.Ε.Ι. της χώρας, στο οποίο φοιτούν περισσότεροι από 24.000 φοιτητές. Το γιατί βέβαια µέχρι σήµερα το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο δεν έχει αποκτήσει την αυτονοµία του, οφείλεται στις κυβερνήσεις που φροντίζουν να αλλάζουν κάθε λίγο τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων το Ε.Α.Π. θα αποκτήσει πρυτανικές αρχές.


Με εκτίμηση,


Εκ μέρους του Δ.Σ.


Ελένη Ηλιοπούλου


Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.ΦΟΙ.Ε.ΠΟ.

E-mail: iliopulu@hotmail.com


Ως φοιτητής του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά που εκπροσωπούν ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών (δεν λέω όλους γιατί υπάρχουν και αυτοί που δυστυχώς ψηφίζουν Ν.Δ.) για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί. Οι δημοκρατικοί φοιτητές πρέπει να συμπαρασταθούν σε αυτή την προσπάθεια του ΠΑΣΥΦΟΙΕΠΟ και υλικά και ηθικά.

ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ!!!!!!


Αφιερωμένο εξαιρετικά στα παιδιά του ΠΑΣΥΦΟΙΕΠΟ και κατ΄επέκταση σ' όλους μας:
Υ.Γ.1 Η επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΦΟΙΕΠΟ είναι η
http://www.pasyfoiepo.com

Υ.Γ.2. Οι τοποθετήσεις μου (Bold γράμματα) για αυτό το θέμα δεν έχουν καμία σχέση με τις επίσημες θέσεις του συλλόγου ο οποίος έχει εκπροσώπους νόμιμα εκλεγμένους και που εκπροσωπούν τους φοιτητές με επάξιο τρόπο.

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μου ακούγετε παράλογο να ξέρεις ΕΞΑΡΧΗΣ,
ότι εισάγεσαι στο ΕΑΠ χωρίς εξετάσεις εφ'όσον κληρωθείς,
ότι για να φοιτήσεις θα πρέπει να καταβάλεις δίδακτρα,
και εκ των υστέρων να απαιτείς μη καταβολή διδάκτρων.

Σ' αυτήν την περίπτωση ας έδινες εισαγωγικές εξετάσεις.

Δεν λέω, ωραίο ακούγεται και βολικό
αλλά μάλλον παράλογο.

Όχι ως προς το αίτημα της δωρεάν παιδείας για όλους,
αλλά ως προς την εκ των υστέρων απαίτηση.

Blackangel είπε...

Και μόνο που μπήκες στον κόπο να απαντήσεις δείχνει ότι αυτή η ενέργεια αξίζει τον κόπο.

Γιατί δεν σου φαίνετε παράλογο που μια ομάδα φοιτητών πληρώνει 500 ευρώ, μια άλλη 600, άλλη 700 και άλλες θα πληρώνουν δεν ξέρω και εγώ πόσα κερατιάτικα. Μιλάμε για τις ίδιες σπουδές.

Αυτό δεν σου φαίνετε παράλογο?

Ν.Δ. και εσύ Ε? :-)

ΚΑΛΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕ ΦΙΛΕ ΜΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

Μη μοιράζεις τόσο αλόγιστα πολιτικές ταμπέλες, γιατί οδηγείσαι σε λάθος συμπεράσματα.

Βεβαίως και είναι παράλογο να υπάρχει διαφορά στά δίδακτρα ανάλογα με το έτος εισαγωγής. Έτερον εκάτερον.

Μιά σκέψη:
Θα μπορούσαν να αυξηθούν τα κονδύλια για την παιδεία,
με αποτέλεσμα να διατηρηθούν τα δίδακτρα χαμηλά,
αν περιορίζονταν ας πούμε,
ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων.
Εμείς όμως πληρώνουμε πέντε απ' αυτούς, αντί για έναν, που είναι απαραίτητος, (ας μην αναφερθούμε και στο πως μας αντιμετωπίζει).
Κανένας όμως δεν κάνει πραγματικά κάτι γι' αυτό, γιατί όλους τους βολεύει,
τα κόμματα γιατί διατηρούν σε ομηρία την εκλογική τους πελατεία,
τον άνεργο γιατί ζεί με την ελπίδα, και που μόλις διορισθεί γίνεται δυνάστης αντί υπηρέτης του συνόλου,
τον κομματικό αφισοκολλητή γιατί πιστεύει ότι θα είναι ο επόμενος,
καί, καί, καί...

Αν γινόταν κάτι τέτοιο ίσως κάποια ποσά να έφταναν και στην παιδεία, και στην υγεία,
αν ξέφευγαν από τα νύχια των αρπακτικών, όλων των αποχρώσεων.

Άν υπάρχει κάτι ίσιο, ας το αναφέρει κάποιος μήπως και δούμε λίγο φώς μέσα σε όλη αυτή την ξεφτίλα που μας περιβάλλει.

Μας σώθηκαν και τα ιδανικά.

Και μας μένει να ονειρευόμαστε τον Che.

Πολλά είπα. Βάζω τελεία.

"Ανώνυμος φίλος"

Blackangel είπε...

Ανώνυμε φίλε τώρα μου το έθεσες πιο ορθά και ζητάω συγνώμη για την «ταμπέλα», πολλώ πόσο αν δεν ισχύει (σε πιστεύω). Είμαι παθιασμένος και συχνά υποκύπτω σε σφάλματα. Προφανώς και σε παρεξήγησα. Ουδείς τέλειος πόσο πιο πολύ εγώ.

Καταλαβαίνεις φυσικά ότι δεν φτάνουν λίγες «αράδες» για να θίξουμε το ευαίσθητο θέμα της παιδείας.

Εσύ κάνεις μια πρόταση περιορισμού των δημοσίων υπαλλήλων προς εξοικονόμηση χρήματος. Εγώ από την άλλη πιστεύω πως υπάρχει χρήμα και περισσεύει αλλά το (παρα)κράτος που ψηφίζει η μειοψηφία το παραχωρεί στους ολίγους και «εκλεκτούς» και αυτοί με τη σειρά τους ανταποδίδουν με την οικονομική τους στήριξη (οι γνωστοί κουμπάροι και ουχί μόνο). Για να μην αναφερθώ στην περιουσία της εκκλησίας. Χρήμα να φάνε και οι κότες.

Είναι καθαρά θέμα επιλογής για μένα. Και η επιλογή ανήκει σε εμάς. Κάθε 4 χρόνια. Αλλά και εκεί παίζονται χοντρά συμφέροντα. Θα το θίξουμε άλλη φορά. Όταν έρθει η ώρα.

Για να μην επεκταθώ όμως, το ΕΑΠ έχει οικονομικούς πόρους. Και δεν χρειάζεται τα «δίδακτρα» όπως τα αναφέρεις. Και αν θέλει να λέγεται «ανοικτό» να ανοίξει τις πόρτες του σε ΟΛΟΥΣ. Δεν είναι κακό ένας θεσμός να αλλάζει. Μπορεί να μην υπάρχει διάθεση από πλευράς θεσμού να αλλάξει, αλλά σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των πολιτών να αλλάξουν τα κακώς κείμενα. Κατέβασε το ΕΑΠ από το βάθρο που το έχεις ανεβάσει. Ρώτα δεξιά και αριστερά πως έχει χρησιμοποιηθεί από τα 2 κόμματα. Έτσι δικαιολογούνται και οι λυσσασμένοι υποστηρικτές του δημοσίου χρήματος. Είναι ύποπτοι, μην πω βαλτοί. Όπως φυσικά ύποπτοι είναι και όσοι πολιτεύονται στην «καμπούρα» του ΕΑΠ.

Αυτά για τώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε.

Ανώνυμος είπε...

εγω πάντως στηρίζω την προσπάθεια του συλλόγου διότι είναι κι αυτό ενα είδους αγώνα που κάνουμε κι εμεις σαν φοιτητές.
Το ΕΑΠ είναι ενα ονειρο πολλών ανθρώπων που για διαφορους λόγους δεν μπορεσαν στο σωστό χρόνο να σπουδάσουν για προσωπικούς λόγους.
Και τα ατομα αυτά είχαν παντοτε τον κρυφό πόθο να το κάνει,
Ενας απο αυτους είμαι και γω και που ίσως να μην καταφέρω να ολοκληρώσω τον ποθο μου αυτό λόγο το ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να καλύψω να δίδακτρα.
Ενώ σου δίνουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις καποιο στόχο σου έρχονται καποια στιγμή και σου κόβουν τα φτερά με τα δίδακτρα
και το κακό ειναι οτι δεν γίνονται και διευκολύνσεις
το θέλουν το ποσό εφάπαξ και σε δεδομένη χρονική στιγμή που ίσως εκεινη τη στιγμή καποιος να μην μπορεί να τα καλύψει.
Ανώνυμε δεν ξέρω εαν εισαι φοιτητης, άλλά δεν νομίζω οτι θα σε χαλούσε το γεγονός αν σου λέγανε ότι τελικά δεν θα πληρώσεις δίδακτρα;;;
Εκτός και αν πάλι δεν εισαι και προσπαθεις να γίνεις και το βλέπεις το θέμα ανταγωνιστικά.Αλλίως δεν εξηγείται η στάση σου.
Εκτός κι αν πάρουμε και μια τρίτη παράμετρο που είναι ότι διαθετεις το χρήμα μπολικο και θες να το ξοδέψεις γιατί δεν ξέρεις τι άλλο να το κάνεις.
Αυτά και ζητώ συγνώμη για το υφος μου αλλά είμαι κάπως μς το θέμα αυτό όσο σκέφτομαι ότι ενας λόγος που μπορεί να μην μπορώ να ολοκληρώσω τις σπουδες μου τόσο εγώ όσο και τόσοι άλλοι φοιτητές είναι το χρηματικό.

Φιλικά Φαίδρα

Ανώνυμος είπε...

Προς Φαίδρα

Απαντώ στο πρώτο σου ερώτημα-παράμετρο, γιατί τα επόμενα δεν τα βρίσκω ορθολογικά.

Είμαι ήδη φοιτητής του ΕΑΠ,
και φυσικά δεν θα με χαλούσε το να μην πληρώνω δίδακτρα για τις σπουδές μου.

Και μακάρι να ήταν ελεύθερες οι σπουδές, για όποιον ήθελε να έχει πρόσβαση στην γνώση.
Ίσως έτσι θα μπορούσαν να κρίνουν με άλλα κριτήρια τους πάντες και τα πάντα,
και να μην επιτρέπουν στον κάθε γυμνοσάλιαγκα, yesman και οσφυοκάμπτη
να ανέρχεται στην ιεραρχία, να γίνεται ρυθμιστής του μέλλοντός μας,
και λεηλατητής ψυχών, αξιών, ιδεών, ταμείων, καί, καί, καί…

Απλώς αναφέρθηκα,
στην από μέρους μου εκτίμηση
με λογικά κριτήρια και μόνο,
ως παράλογης της εκ των υστέρων απαίτησης.

Άλλωστε υπάρχουν τόσοι τομείς, όπου γίνεται κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος,
με περιορισμό της οποίας θα υπήρχαν πολλά διαθέσιμα χρήματα
για την παιδεία, την υγεία, δημόσιες βιβλιοθήκες, υπολογιστές, καί, καί, καί…

Αλλά στην Ελλάδα έχει καταργηθεί
ο ΕΛΕΓΧΟΣ και η ΤΙΜΩΡΙΑ
με αποτέλεσμα την ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΗ
και την ανέλιξη στις κύριες θέσεις,
λαμόγιων κάθε χρώματος
που δεν δίνουν διάρα τσακιστή αν εσύ δεν μπορείς να πληρώσεις τις σπουδές σου.

Πάλι πολλά είπα. Βάζω τελεία.

Φιλικά
“Ανώνυμος φίλος”